מטרות ויעדים

 • לארגן לאגד ולייצג את הקבלנים במחוז חיפה המפרץ נהריה וחדרה העוסקים בענפי הבנייה הפרטית והציבורית במקצועות הבנייה והתשתיות השונים, לרבות ענפי משנה הקשורים לעבודות הבנייה.
 • להוות גוף מייצג ולייצג את הקבלנים במחוז בפני הרשויות המוניציפליות, משרדים ומוסדות ממשלתיים, בארץ ובחו"ל, ובפני התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ומוסדותיה, כפי שיידרש לקידום מטרות הארגון והאינטרסים של חבריו.
 • למסד את הקשר ושיתוף הפעולה בין הארגון והרשויות המקומיות, לרבות מיסוד הקשר עם כלל חברי מועצות העיר שבמרחב.
 • לפתח ולעודד פעילות בנייה במחוז על ידי חברי הארגון, תוך שמירה על מצוינות מקצועית, עסקית, מוסרית וחברית של כל חבריו.
 • לסייע לחברי הארגון בתחומי הקשר עם גורמים חיצוניים, כגון רשם הקבלנים, כולל סיווג קבלני, קבלן מוכר וכו'.
 • לפעול להרחבת הידע המקצועי, לפתח ולעודד השתלמויות וכנסים מקצועיים רלוונטיים.
 • לשפר את אכיפת חוקי התכנון והבניה ברשויות כגון: בנייה ע"י קבלן רשום, בניה עפ"י היתר ותנאיו, בניה עפ"י חוק, נוהל ותקנות.
 • להפיץ מידע עדכני ורלוונטי בתחום המקצועי, טכנולוגיות חדשות וייעול הבנייה.
 • להוות "מרכז מידע" לרוכשי דירות.
 • בפעילות מול ההתאחדות
 • לפעול להגדלת הביקושים בענף הבנייה.
 • לעודד פעילות מול רשויות המדינה בתחומי מיסוי, תקנות וחקיקה ארצית לטובת הענף.
 • לפעול ביתר שאת במלחמה בקבלנות הבלתי חוקית ובקבלנים לא רשומים.
 • לפעול לאיחוד כל קבלני התשתית/סלילה תוך מתן טיפול מגזרי מעולה מלא וכולל.
 • לעודד ולפעול לביטול תנאי סף מקפחים ולטפל בבעיות הכלליות הכרוכות בקבלנות חוזית.
 • לפעול להכרה במענקי מקום ולשיפור תנאי המשכנתאות.
 • לעודד פעילות להסרת חסמים בפרויקטים של פינוי בינוי.