חברי ההנהלה

 

פייגלין חיים
פייגלין חיים
יו"ר הארגון
אבי ירום
אבי ירום
יו"ר כבוד
ארליך שמעון
ארליך שמעון
חבר הנהלה

ביליה רוברט
ביליה רוברט
חבר הנהלה
בן-אברהם אבי
בן-אברהם אבי
חבר הנהלה
גלבוע ניר
גלבוע ניר
חבר הנהלה

היכרי אברהם
היכרי אברהם
חבר הנהלה
זיו יואב
זיו יואב
חבר הנהלה
זמיר דב
זמיר דב
חבר הנהלה
חורש יונה
חורש יונה
חבר הנהלה
כהן אלי
כהן אלי
חבר הנהלה

מילר משה
מילר משה
חבר הנהלה
פרי פרץ אורי
פרי פרץ אורי
חבר הנהלה

שגיב עופר
חבר הנהלה
שמרת יאיר
שמרת יאיר
חבר הנהלה

שרשוב משה
שרשוב משה
חבר הנהלה

ועדת הביקורת

חדד אלי
חדד אלי
חבר ועדת ביקורת
פלד נתן
פלד נתן
חבר ועדת ביקורת

 

מנגנון הארגון

 מנדל שקד מרדכי
מנדל שקד מרדכי
מנכ"ל הארגון
קאופמן חנה
קאופמן חנה
מזכירת הארגון