מבנה ותפקידים

 

 

האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של הארגון הקובע את המדיניות. האסיפה מונה את כלל החברים ומתכנסת מידי שנה.


הנהלת הארגון
מוציאה לפועל את החלטות האסיפה וממלאה את מקומה של האסיפה בתקופה שבין האסיפות. הנהלת הארגון מונה את יו"ר הארגון , ו- 13 חברים.

ועדת ביקורת
כפופה ישירות לאסיפה, מבקרת את התנהלות הנהלת הארגון והמנגנון. הועדה מדווחת ישירות לאסיפה הכללית. חבריה נבחרים באסיפה הכללית מבין חברי הארגון. חברי ועדת הביקורת הם: מר נתן פלד ומר דב זמיר.

 

ועדות מקצועיות העוסקות במתן מענה לכלל הנושאים המקצועיים הקשורים לחברים ולענף ומייצגות אותם מול הגופים השונים.

1. הועדה המוניציפאלית -   בראשות מר יונה חורש

2. ועדת כספים -   בראשות מר רוברט ביליה

3. ועדת מינהל מקרקעי ישראל -   בראשות מר ניר גלבוע

4. ועדת אירועים, נכסי הארגון וגיוס חברים -   בראשות מר יואב זיו

5. ועדת כספית -   בראשות מר רוברט ביליה

6. ועדת קבלנות חוזית ותשתיות -   בראשות מר אלי כהן


ניהול ומינהל הארגון בראשות מנכ"ל הארגון מרדכי מנדל שקד ומזכירת הארגון הגב' חנה קאופמן, מנהל את ענייני הארגון ומהווה חוליה מקשרת בין חברי הארגון ומוסדותיו.

 

ועדות בארגון - הנהלה חדשה 2014

 

ועדה מוניציפלית

אירועים, נכסי הארגון וגיוס חברים

ועדה כספית

ועדת ממ"י ומשב"ש

קבלנות חוזית ותשתיות

תכנון ובניה

חורש יונה - יו"ר

יואב זיו- יו"ר

רוברט ביליה –  יו"ר

ניר גלבוע – יו"ר

אלי כהן - יו"ר

עופר שגיב – יו"ר

רוברט ביליה
חיים פייגלין
היכרי אברהם
ארליך שמעון
אבי ירום- מוזמן
יאיר שמרת
ארליך שמעון
אורי פרי
חיים פייגלין
ניר גלבוע
יאיר שמרת
אבי ירום
חיים פייגלין
עופר שגיב
ניר גלבוע
היכרי אברהם
אבי בן אברהם
מילר משה
דורון זייד
חיים פייגלין
יואב זיו
אורי פרי

* נציג הארגון בועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה: מר אבי ירום.

* ועדת הביקורת מוזמנת לכל ישיבות הועדותחברים בועדות בהתאחדות

 

הועדה/ הנהלה

חבר

פורום נשיא ההתאחדות

אבי ירום, יונה חורש, אבי בן אברהם, חיים פייגלין.

מוניציפלית וקרקע

עופר שגיב- יו"ר הועדה, יונה חורש,

תכנון ובנייה

חיים פייגלין- יו"ר הועדה

הנהלת האגף ליזמות בניה

יונה חורש, חיים פייגלין, עופר שגיב

הנהלת האגף לבניה חוזית

אבי בן אברהם, אלי כהן

הנהלת האגף לתשתיות

דני כהן

עבודה ומשאבי אנוש

אבי בן אברהם

ביקורת

נתן פלד