שירותי הארגון

השירותים העיקריים הניתנים ע"י הארגון

 • 3-4 ימי עיון בשנה בנושאים רלוונטיים לכל הקבלנים (ללא תשלום).
 • קורסים והכשרות במחירים מסובסדים (מחשבים, שיווק, ניהול, ליקויי בנייה, בעיות הנדסיות וכו').
 • סיוע משמעותי בבעיות מול רשם הקבלנים ("מסלול ירוק").
 • סיוע ברישום כקבלן מוכר.
 • סיוע מסיבי מול העיריות/ רשויות רלוונטיות (בכל המחלקות והעניינים הנוגעים לבנייה).
 • הפצת דפי מידע ואינפורמציה רלוונטית (בנושאי בנייה וכלכלה), באופן שוטף.
 • עובדים לענף- טיפול וסיוע לקבלנים החברים.
 • טיפול בנושאים משפטיים עקרוניים.
 • קיום מוסד בוררות בין קבלנים לרוכשי דירות ובין קבלנים לקבלני משנה.
 • אפשרות להקמת אתר אינטרנט של החברה.
 • סיוע משפטי בנושאים מוניציפליים- הסדר מיוחד לחברי הארגון.
 • הנעת וקידום נושאי ייחודיים לטיפול מול התאחדות הקבלנים.